АКТУАЛЬНЕ

Як збільшити статутний капітал товариства за рахунок вкладу у не грошовій формі?


Чи можливо збільшити статутний капітал за рахунок вкладу третьої особи, яка не є учасником Товариства?
Який порядок збільшення статутного капіталу за новими правилами 2021?


Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів у Товаристві врегульовано в ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
З врахуванням вимог вказаної статті для формування Статутного капіталу Товариства за рахунок вкладу третьої особи, яка не є  його Учасником, Товариству та його учасникам необхідно вчинити наступні дії:

Перший етап:
Скликати та провести збори учасників товариства з питань порядку денного:про збільшення Статутного капіталу, про  реалізацію прав кожного Учасника Товариства на внесення додаткового вкладу у межах суми збільшеного Статутного капіталу Товариства, про залучення додаткового вкладу третьої особи, строки та підстави внесення додаткового вкладу у Статутний капітал Товариства.

 Другий етап:
За наслідком прийнятих рішень на зборах Учасників Товариства та в разі відмови інших учасників Товариства від переважного права на внесення додаткового вкладу у межах суми збільшеного Статутного капіталу Товариства, Товариство укладає з третьою особою договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов’язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі та акт приймання передачі додаткового вкладу до Статутного капіталу Товариства.
Відповідно до ч. 4 ст. 18  Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», рішенням загальних зборів учасників визначаються треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка.
Вимога Закону щодо визначення  грошової оцінки стосується  будь-якого майна та проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності.
Приймання передача додаткового вкладу  до Статутного капіталу Товариства від третьої особи фіксується в акті, який посвідчується нотаріально.

Третій етап:
Скликати та провести збори учасників товариства з питань порядку денного: Про  затвердження результатів внесення додаткового вкладу у не грошовій формі третьою особою, розгляд заяви про вступ до складу Учасників Товариства, нового складу Учасників Товариства, про затвердження розміру вкладу нового учасника та його номінальної вартості з урахуванням внесеного додаткового вкладу у не грошовій формі, збільшеного розміру статутного капіталу товариства,  та про затвердження Статуту в новій редакції.


Якщо на дату проведення зборів додатковий вклад не внесено третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним.
В іншому випадку, в разі часткового внесення додаткового вкладу, ніж обумовлено в договорі,  рішенням загальних зборів учасників Товариства може бути затверджено розмір частки такого третьої особи, виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.


КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
Made on
Tilda